Informácie

Usporiadateľ: FC Telovýchovná Jednota Oravský Podzámok
Termín: 15. november 2020
Miesto: Oravský Podzámok
Prihláška: emailom na registracia@polmaratonpodhradom.sk alebo na www.polmaratonpodhradom.sk
Štartovací poplatok: 10€, účastník štartuje na vlastné náklady, alebo náklady vysielajúcej organizácie, poplatok sa platí pri prezentácii pred pretekom
Benefit: každý pretekár obdrží štartovací balíček
Dĺžka trate: 21,1 km
Popis trate: po celej trase asfaltový podklad, Štart - Oravský Podzámok - futbalové ihrisko - po ceste 3. triedy do obce Pribiš - otočka a späť Oravský Podzámok - Dolná Lehota - späť na ihrisko
Profil: prevýšenie 100 metrov
Občerstvenie: občerstvovacie stanice Pribiš 6.km, Oravský Podzámok 12.km, Dolná Lehota 15.km
Časový limit: 3 hodiny
Časový harmonogram: 8:00 - 8:45 prezentácia
8:45 inštruktáž
9:00 štart
11:30 vyhlásenie výsledkov, priestor cieľa
Predpis: preteká sa podľa pravidiel atletiky a smerníc tohto predpisu
Upozornenie: Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo za plnej premávky na ceste a rešpektujú zákon č 8/2009 o cestnej premávke. Žiadame účastníkov, aby si sami zabezpečili osobné veci.
Kategórie: A - celkové poradie
B - muži do 40 rokov
C - muži nad 40 rokov
D - ženy do 40 rokov
E - ženy nad 40 rokov